Warning: A non-numeric value encountered in /home3/rfpa3680/public_html/wp-includes/functions.php on line 70
ANSVSA pasează „pisica” şi pune în pericol sănătatea publică – Federatia pentru Protectia Animalelor si Mediului
Fri. Nov 22nd, 2019

ANSVSA pasează „pisica” şi pune în pericol sănătatea publică

8 min read
Recomanda si pritetenilor tai
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  

Documentul „bombă” care a fost emis de către preşedintele ANSVSA, d-l Geronimo Brănescu, având nr.25691/17.03.2017 şi transmis Guvernului României, demonstrează fuga de răspundere a acestei instituţii şi aruncarea „pisicii” în „ograda” altora.

Astfel, deşi OUG155/2001 republicată prevede la art.1 alin.4 că „Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, verifică modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă de către unităţile administrativ-teritoriale.”, reprezentanţii acestei instituţii se fac că plouă.

Aceştia trec cu vederea neregulile comise regulat de autorităţile publice locale în ceea ce priveşte respectarea OUG155/2001 republicată. Văzând, însă, că reprezentanţii Curţii de Conturi (instituţia cea mai puţin coruptă) au constatat, în urma verificărilor, fapte de natură penală în gestionarea câinilor, vor să se disculpe şi solicită reprezentanţilor Guvernului României să aibe „amabilitatea de a transmite toate informaţiile prezentate către instituţiile implicate şi după caz, de a întreprinde prin structurile proprii abilitate şi/sau Instituţia Prefectului, demersurile necesare privind verificarea legalităţii actelor administrative ale consiliilor sau ale primăriilor în sensul celor menţionate în prezentul document”.

Aceasta deoarece „…ANSVSA nu are atribuţii în ceea ce priveşte verificarea legalităţii contractelor între primării şi operatorii economici, responsabilităţile instituţiei noastre constând în verificarea modului în care sunt respectate prevederile OUG155/2001 ….”

Aşa cum poate constata orice persoană, din textul de mai sus rezultă fără echivoc faptul că ANSVSA are responsabilitatea verificării modului cum sunt respectate prevederile OUG155/2001. Ce nu spune reprezentantul ANSVSA, însă, este faptul că, deşi sesizaţi de nenumărate ori despre aceste încălcări grave ale legii speciale, reprezentanţii ANSVSA respectiv DSVSA judeţene au aplicat doar o sancţiune privind neînfiinţarea serviciului de gestionare a câinilor de către consiliile locale ale UAT-urilor judeţene (sancţiunea a fost aplicată, urmare a sesizării noastre, primăriei Adunaţii Copăceni în sumă de 5.000 de lei pentru nerespectarea dispoziţiilor art.1 alin.1 din OUG155/2001 (r)). Ba, mai mult, chiar au „recomandat” primarilor să încheie contracte de prestări de servicii cu societăţile favorizate de ei (prieteni, amante, etc). Astfel de cazuri sunt recunoscute Constanţa-SC Green Life Recycling SRL, SC Luceafărul SRL, SC Canin Kingdom SRL, SC Puppy Vet SRL, Prahova – CMVI Emilia Herescu, SC Alextib Construct SRL, etc, Alexandria – SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL, Hunedoara – ADI „Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân, Craiova – SC Salubritate Craiova SRL, Braila – SUPAGL Brăila, Timişoara – SC Danyflor SRL, Judeţul Cluj – Asociaţia „Centru de ecarisaj Turda”, Sulina – SC Servicii publice Tulcea SA, etc.

Cazurile de la Constanţa i-au fost aduse la cunoştinţă de nenumărate ori fostului director al DSVSA Constanţa actualul preşedinte al ANSVSA fără ca acesta să ia măsurile legale. Primăria Constanţa a funcţionat fără serviciu de gestionare a câinilor fără stăpân până în 31.08.2015 când, urmare a presiunilor noastre, autoritatea publică locală a înfiinţat serviciul respectiv prin HCL nr.184. În tot acest timp, până la înfiinţarea legală a serviciului public de gestionare a câinilor, autoritatea publică locală (mafia locală) a vândut terenuri publice şi a plătit ilegal sume colosale către SC Alfmob SRL/SC Puppy Vet SRL fără ca dl. Geronimo Brănescu să sancţioneze primăria şi/sau să aducă la cunoştinţa organelor de cercetare penală infracţiunile respective. A fost nevoie tot de demersurile FPAM către Camera de Conturi Constanţa şi ANAF pentru ca aceste instituţii să descopere frauda şi să stabilească prejudiciile.

Este adevărat că reprezentanţii ANSVSA respectiv DSVSA judeţene nu au competenţe în verificarea actelor şi contractelor încheietae de autoritatea publică dar au obligaţia de a verifica dacă consiliile locale au înfiinţat legal serviciu de gestionare a câinilor fără stăpân şi dacă „delegarea” de gestiune” a respectat dispoziţiile art.2 alin.4 din OUG155/2001 republicată. În cazul nerespectării acestei dispoziţii prevăzute de OUG155/2001 reprezentanţii ANSVSA respectiv DSVSA judeţene au obligaţia de a sesiza organele de cercetare penală şi de aplica sancţiunile prevăzute de lege acolo unde este cazul.

Dar este mai uşor ca o autoritate din subordinea Guvernului României să sesizeze Guvernul României să ia măsuri.

Penibil.

Nu trebuie uitată nici acţiunea plină de „elan” a reprezentanţilor ANSVSA din anul 2014 când au emis un Ordin imbecil care a condus la stoparea vaccinării obligatorii a câinilor de pe teritoriul României prin condiţionarea acestei operaţiuni de microciparea câinilor.

În acest moment cetăţenii sunt vulnerabili la contactarea rabiei cu „acordul” ANSVSA sănătatea şi integriattae acestora fiind grav afectate de această măsură iresponsabilă.

Trebuie menţionat că „Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat.” /Constituţia României.

Întrebarea este: De cine, oare?

Pe site-ul ANSVSA găsim următorul anunţ:

Atenționăm populația proprietară sau iubitoare de animale de companie că Legea 258 / 2013 și Ordinului Președintelui A.N.S.V.S.A nr. 1 din 2014, obligă ca circulația câinilor pe teritoriul României să se efectueze numai dacă sunt identificați, înregistrați și vaccinați antirabic, însoțiți de carnete de sănătate.

Refuzul vaccinarii câinilor și pisicilor de către proprietarii acestora constituie contraventie și se sancționeaza conform HG 984/2005 reactualizată Art.5 lit. J, pct.3 cu amendă de 400-800 lei pentru persoanele fizice și 400-1000 lei în cazul persoanelor juridice.

Acest anunţ este căzut în desuetudine, iar dacă reprezentanţii ANSVSA nu cred îi rugăm să demareze verificări privind circulaţia câinilor aflaţi pe domeniul public care nu sunt sterilizaţi, microcipaţi, vaccinaţi şi înregistraţi în RECS şi proprietarii acestora nu au fost sancţionaţi până în acest moment. Oare cine să îi sancţioneze?

În aceste condiţii, reprezentanţii ANSVSA au obligaţia de a-şi asuma numărul mare de câini nevaccinaţi, numărul mare de câini  aflaţi pe domeniul public şi uciderea câinilor cu încălcarea dispoziţiilor legale ale OUG15572001 republicată

Fără cuvinte.